Czekamy na nowych bohaterów Startup Heroes

Platforma startowa dla nowych pomysłów „STARTUP HEROES” to projekt realizowany w latach 2019-2023 wspólnie przez Park Naukowo-Technologiczny w Ełku i Olsztyński Park Naukowo-Technologiczny. W ciągu 4 lat odbędzie się 6 cyklów inkubacji, podczas których przygotujemy 132 nowe przedsiębiorstwa do wejścia na rynek. W Parku Naukowo-Technologicznym w Ełku w każdym cyklu inkubacyjnym będziemy pracować z 7 nowymi firmami. Priorytetowo traktowane są firmy pragnące działać w branżach ICT oraz w ekoenergetyce. Udział w naszym projekcie umożliwia rozpoczęcie procesu profesjonalnego przygotowania nowej firmy do urynkowienia tworzonego innowacyjnego produktu lub usługi. Uczestnikom projektu oferujemy opiekę profesjonalnego menadżera, pomoc prawną, doradztwo księgowe, specjalistyczne szkolenia a także pomoc techniczną podczas tworzenia produktu/usługi. Łączna wartość usług wsparcia, z których można skorzystać w projekcie to około 94 000 zł. Kolejny cykl inkubacji przed nami i rozpocznie się już 1 stycznia 2020 r.

We wrześniu 2019 roku zakończyliśmy 1 okres inkubacyjny, który pomyślnie zakończyły wszystkie firmy biorące udział w projekcie. Firmy przygotowujące swoje produkty w Parku Naukowo-Technologicznym w Ełku reprezentowały takie branże jak: odnawialne źródła energii, HR, IT i oczywiście również branża rolnicza. Nasze startup’y to: Konsoft, Virium, Topinambur, Agro Alert, Nubiumsol, HR-ME
i E-Sportsponsorship.

16 września 2019 roku w Parku Naukowo-Technologicznym w Ełku miał miejsce event pn. Time of Heroes. Na evencie spotkało się 7 startup’ów i liczne grono eksperckie zainteresowane inwestowaniem w startup’y. Po panelu eksperckim, który odbył się wiosną tego roku była to pierwsza publiczna prezentacja naszych startup’ów i pierwsze krytyczne oraz merytoryczne spojrzenie na efekty ich pracy. Podczas spotkania każdy ze start-up’ów miał 10 minut na zaprezentowanie swojego pomysłu, po czym następowało 10 minut przeznaczone na pytania eksperckie. Eksperci biorący udział w wydarzeniu – uczestniczący często w tego typu panelach – podkreślali bardzo dobre przygotowanie start-up’ów do prezentacji i wysoki poziom merytoryczny dyskusji. Na zakończenie procesu inkubacyjnego nowe firmy otrzymują rekomendacje, które będą brane pod uwagę podczas ubiegania się o dofinansowanie w wysokości maksymalnie 1 mln zł z programu Polska Wschodnia obsługiwanego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości. Te olbrzymie pieniądze będą mogły być przeznaczone bezpośrednio na inwestycje w rozwój firmy w tym m. in. na zakup maszyn czy usług specjalistycznych.

Podsumowywaniu I cyklu inkubacji towarzyszyły przygotowania do II cyklu, który rozpocznie się już 1 stycznia 2020 roku. Na przełomie października i listopada zorganizowaliśmy trzy seminaria poświęcone takim kwestiom jak model biznesowy startup’u, prawne aspekty prowadzenia spółki z o.o. oraz sztuka skutecznej autoprezentacji. Zwłaszcza ten ostatni temat, zaprezentowany przez doświadczonego trenera biznesu – Sylwestra Pilipczuka, cieszył się dużą popularnością wśród młodych ludzi. W sumie w zorganizowanych przez PNT spotkaniach wzięło udział blisko 200 osób z Ełku i Olecka.

Październik i listopad to również czas spotkań ze studentami. 27 października platforma startowa „Startup Heroes” uczestniczyła w inauguracji roku akademickiego Wydziału Nauk Stosowanych w Ełku Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy. Natomiast 8 listopada w ramach cyklu wykładów gościnnych organizowanego przez Wyższą Szkołę Finansów i Zarządzania Filię w Ełku nasz pracownik wygłosił wykład pt. „Platformy startowe dla nowych pomysłów – szansa na rozwój startup’ów”. Wykładu wysłuchało blisko 60 studentów.

Rekrutacja do projektu ma charakter ciągły, zatem wnioski można składać przez cały czas jego trwania. Jednak aby przystąpić do najbliższego cyklu rozpoczynającego się 1 stycznia wniosek należało złożyć do 31 października 2019 roku. Tym razem złożone zostały 173 projekty, które już wkrótce zostaną poddane ocenie podczas drugiego już panelu ekspertów. Nadchodzący panel ekspertów odbędzie się w dniach 3-5 grudnia 2019 roku w Parku Naukowo-Technologicznym w Ełku. Podczas panelu pomysłodawcy będą próbowali przekonać grono branżowych ekspertów do tego, że to właśnie ich pomysł zasługuje na to by znaleźć się w projekcie „Startup Heroes”.

  Konsoft Sp. z o.o. Przedmiotem pomysłu jest urządzenie dostarczające funkcjonalności Smart Meter dla obecnej infrastruktury elektronicznych liczników energii elektrycznej, którgo głównym przeznaczeniem jest dokładne sumaryczne bilansowanie energii w trybie ciągłym, na bieżąco, z wykorzystaniem zdalnego odczytu pomiarów energii elektrycznej. Nowatorskie jest tu podejście do bilansowania energii na poziomie pojedynczych minut, a nie tak, jak to ma miejsce obecnie w cyklach miesięcznych.
VIRIUM Sp. z o.o.   Celem Virium jest stworzenie uniwersalnej, kompleksowej platformy kierowanej do organizatorów, do uczestników lig oraz turniejów dającej do dyspozycji komplet narzędzi do zbierania statystyk podczas meczów, stronę internetową dedykowaną dla danej ligi, API do integracji istniejącymi stronami oraz aplikacją mobilną przeznaczoną dla uczestników rozgrywek.
TOPINAMBUR POLSKA
Sp. z o.o.
Pomysł polega na przemysłowej produkcji inuliny o różnych stopniach polimeryzacji z topinamburu. Głównym produktem będzie inulina w postaci sproszkowanej (biały proszek o neutralnym smaku i zapachu), w różnych frakcjach, o różnych stopniach polimeryzacji.
AGRO ALERT Sp. z o.o. Platforma służyć będzie rolnikowi do archiwizacji całego procesu uprawy – od uprawy przedsiewnej do zbioru, wraz z ewidencjami wymaganymi przez polskie prawo, dzięki czemu Agro Alert będzie informował rolnika o możliwościach wystąpienia chorób, bądź nalotu szkodników na dane uprawy w oparciu o informacje zbierane przez innych użytkowników, a w późniejszym czasie, po zebraniu dużej bazy danych niezbędnej do wdrożenia algorytmów sztucznej inteligencji, bazując na informacjach od użytkowników, danych pogodowych i historycznych. System będzie raportował i przewidywał wystąpienie zagrożenia zanim ktokolwiek je zlokalizuje.
  NUBIUMSOL Sp. z o.o.     NubiumSol, to opracowywany przez zespół pomysłodawców innowacyjny projekt polegający na stworzeniu prostych w montażu zestawów, opartych o kompozyty dla celów instalowania paneli fotowoltaicznych na budynkach, halach, wiatach, garażach, gdzie wymaganymi parametrami są: ograniczony ciężar dodatkowego montażu, wskaźnik dielektryczny oraz wytrzymałość. Głównym elementem wartości NubiumSol jest mniejszy koszt produkcji i tym samym korzystniejsze oferty zestawu w porównaniu do ofert konkurencji.
  HR-ME Sp. z o.o. HR-ME to narzędzie skierowane do pracowników działu HR z branży IT. „Matchuje” ono wystawione stanowisko pracy, na które poszukiwany jest pracownik, z osobą w której interesie byłoby zdobycie tego stanowiska, posiadając jednocześnie odpowiednie kwalifikacje oraz umiejętności. Wartością dla HR jest ograniczenie czasu i kosztów potrzebnych na pozyskanie wysoko wykwalifikowanego pracownika, poprzez eliminację z procesu rekrutacji tych, którzy obecnie wcale nie szukają zmiany stanowiska, lub których nie interesuje dane stanowisko w związku z inną ścieżką kariery.
E- sportsponsorship Sp. z o.o. E-sportsponsorship.com jest portalem pośredniczącym pomiędzy sponsorami zainteresowanymi promocją swoich firm i brandów poprzez inwestycje w obiecujących e-sportowców (wersja polska i 4 inne języki). Silnik Portalu zapewni automatyzację procesów biznesowych pomiędzy sportowcami a ich potencjalnymi sponsorami.