Projekt STARTUP HEROES będzie składał się z 6 sześciomiesięcznych cyklów inkubacji, poprzedzonych 3 miesięczną rekrutacją do każdego kolejnego cyklu. Każdy cykl zakończony zostanie panelem ekspertów, który wyda rekomendacje do dalszego ubiegania się o kwotę do 1.000.000.zł. Poniżej harmonogram kolejnych cykli naborów i inkubacji:

Nabór runda VI Start: 1.02.2022 Zakończenie: 31.10.2022  – inkubacja 1.01-30.06.2023

Nabór runda V Start: 1.05.2021 Zakończenie: 31.01.2022  – inkubacja 1.04-30.09.2022

Nabór runda IV Start: 1.08.2020 Zakończenie: 30.04.2021 – inkubacja 1.07.2021-31.12.2021

Nabór runda III Start:  1.11.2019 Zakończenie: 31.07.2020 – inkubacja 1.10.2020-31.03.2021

do 31.10.2019 – II nabór; 1.01-30.06.2020 – II cykl inkubacji

01-03.2019 – I nabór; 31.03.-30.09.2019 – I cykl inkubacji