Szczegółowe informacje można uzyskać w Parku Naukowo-Technologicznym w Ełku. Osoba do kontaktu:

ZESPÓŁ PROJEKTU

Agnieszka Pietrowicz, Kierownik regionalny, tel. 87 732 63 01 – Sekretariat, e-mail: a.pietrowicz@technopark.elk.pl

Ewa Wasilewska, Specjalista ds. monitorowania, sprawozdawczości i koordynacji inkubacji, tel. 87 732 63 03, e-mail: e.wasilewska@technopark.elk.pl

Agnieszka Łuczyńska, Specjalista ds., rozliczania projektu, tel. 87 732 63 02, e-mail: a.luczynska@technopark.elk.pl

Gabriela Bieniewska-Wysocka, Specjalista ds. komunikacji, tel. 87 732 63 05, e-mail: g.wysocka@technopark.elk.pl