Usługi podstawowe:

Program inkubacji obejmuje usługi podstawowe świadczone na rzecz startupów

– zapewnienie przestrzeni do pracy nad pomysłem,

– obsługa prawna,

– obsługa księgowa,

– doradztwo podatkowe,

– opracowanie elementów identyfikacji korporacyjnej,

– szkolenia pitchingowe (pitchowanie przed inwestorami).

Usługi specjalistyczne:

Program inkubacji obejmuje usługi specjalistyczne zdiagnozowane oraz zaplanowane w ramach Indywidualnych Programów Inkubacji przez Menadżerów Inkubacji.

Menadżer odpowiada za nadzór prawidłową realizacją programu  oraz dokonuje systematycznej oceny postępu prac nad rozwijaniem pomysłem.

Wśród możliwych do realizacji usług znajdują się:

– wsparcie w obszarze zarządzania i przedsiębiorczości pod kątem rozwijanego pomysłu (np. ocena rynkowa produktu),

– wsparcie w obszarze analiz potrzeb klienta,

– wsparcie w obszarze projektowania graficznego, tworzenia nazw i znaków firmowych, w tym wizualne kreowanie marki, tworzenie systemów identyfikacji oraz wspomagania sprzedaży,

– wsparcie techniczne, technologiczne, inżynierskie, informatycznego, wzornicze.