Pierwsi uczestnicy Startup Heroes zaprezentowali efekty swoich prac

16 września start-up’y inkubujące się w Parku Naukowo-Technologicznym w Ełku miały pierwszą okazję do zaprezentowania swoich pomysłów i efektów półrocznej pracy nad ich wdrożeniem. Wysoki merytoryczny poziom dyskusji dobrze rokuje dalszym pracom nad przygotowywanymi produktami.

Spotkanie, które odbyło się 16 września 2019 roku w Parku Naukowo-Technologicznym w Ełku zgromadziło 7 zespołów pracujących nad inkubacją nowych, innowacyjnych produktów w ramach projektu Platforma startowa dla nowych pomysłów „Startup Heroes”. Po panelu eksperckim, który odbył się wiosną tego roku była to pierwsza publiczna prezentacja naszych startup’ów i pierwsze krytyczne i merytoryczne spojrzenie na efekty ich pracy. W spotkaniu wzięło udział liczne grono ekspertów, reprezentujących inwestorów zainteresowanych wspieraniem innowacyjnych pomysłów biznesowych.

Podczas spotkania każdy ze start-up’ów miał 10 minut na zaprezentowanie swojego pomysłu, po czym następowało 10 minut przeznaczone na pytania eksperckie. Eksperci biorący udział w wydarzeniu – uczestniczący często w tego typu panelach – podkreślali bardzo dobre przygotowanie start-up’ów do prezentacji i wysoki poziom merytoryczny dyskusji. Pytania eksperckie i późniejsza dyskusja były okazją do zwrócenia uwagi na słabe strony przygotowywanych produktów i dojście do konstruktywnych wniosków na przyszłość. Nie do przecenienia była także możliwość pozyskania znacznych środków od inwestorów zewnętrznych obecnych na spotkaniu.

W I cyklu inkubacji Startup Heroes biorą udział 22 startup’y, z czego 7 w Parku Naukowo-Technologicznym w Ełku, a 15 w Olsztyńskim Parku Naukowo-Technologicznym. Start-up’y zostały wybrane po selekcji pomysłów z całego kraju. Ełckie start-up’y reprezentują branże rolniczą, sportową, IT, HR i odnawialnych źródeł energii. Przez ostatnie pół roku członkowie zespołów start-up’ów pracowali pod okiem Menadżerów Inkubacji nad Indywidualnymi Programami Inkubacji. W ramach programu Menadżer nadzorował prace nad oceną rynkową produktu, analizą potrzeb klienta, wizualizacją i rozpoznawalnością marki oraz przede wszystkim nad urynkowieniem produktu. Oprócz opieki doświadczonego menadżera  w start-up’y uczestniczące w projekcie mogą skorzystać z porad prawnych, finansowych czy szkoleń z zakresu pitchingu. Kolejny cykl rozpoczyna się już 1 stycznia 2020 roku, a w ciągu 4 lat trwania projektu przeprowadzimy 6 cykli, w trakcie których wspólnie z Olsztyńskim Parkiem Naukowo-Technologicznym wyinkubujemy 132 nowe firmy. Efektem spotkania będą rekomendacje dla każdego ze start-up’ów, które będą brane pod uwagę podczas ubiegania się o dofinansowanie w wysokości maksymalnie 1 mln zł z programu Polska Wschodnia obsługiwanego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości.