Seminarium dla start-up’ów

Park Naukowo-Technologiczny w Ełku, 13.09.2019, godz. 10.00

Godziny:  10.00 –  11.00 

Jak wykorzystać Design do budowania przewag konkurencyjnych (Stowarzyszenie Wzornictwo Przemysłowe Warmii i Mazur)

Godziny:  11.00 –  11.30

Współfinansowanie rozwoju w ramach UE, Instrumenty finansowe, rozwój kadr (Stowarzyszenie „Centrum Rozwoju Ekonomicznego Pasłęka”)

Godziny:  11.30 –  12.00

Umiędzynarodowienie działań przedsiębiorstw (Warmińsko – Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego)

Godziny:  12.00 –  12.30

Pozyskiwanie funduszy z UE (Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich – Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko –  Mazurskiego – OPN-T /Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Ełku – PNT w Ełku)

Godziny:  12.30 –  13.30

Spotkania środowiska start-up, wymiana doświadczeń, dobre praktyki, integracja środowiska startup (Stowarzyszenie Olsztyńskich Informatyków OLCAMP)

Serdecznie zapraszamy!